INTRODUCERE

Societatea comericala SC KLINGS THE DRINKS SRL, în calitate de autor, proprietar și administrator al site-ului web www.klings.eu, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal pentru fiecare persoană care accesează site-ul web în vederea efectuării de comenzi online.

Politica de confidențialitate descrie cum sunt colectate, folosite și partajate datele personale când utilizatorul vizitează sau plasează o comandă pe site-ul www.klings.eu.

 

DEFINIȚII

Date cu caracter personal

Orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitații sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Stocarea

Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Parte terță

Înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana imputernicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

Consimțământ

Înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată si lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, că datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Operator

Înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau impreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

 

SCOPUL COLECTĂRII DATELOR

Societatea colectează datele personale pentru:

 • oferirea serviciilor solicitate
 • a confirma serviciile comandate în sistem online și pentru a furniza informații suplimentare cu privire la acestea
 • a transmite informații despre noi, promoțiile noastre și pentru a răspunde corespondenței primite de la utilizator
 • mesaje publicitare și de marketing
 • livrarea unui conținut personalizat pe Site adecvat nevoilor utilizatorilor
 • îndeplinirea obligațiilor legale și responsabilitaților sociale, conform legilor române și internaționale.

 

TIPUL DE DATE COLECTATE, STOCATE ȘI UTILIZATE

În vederea îndeplinirii scopurilor menționate mai sus, Societatea poate solicita date care să permită contactarea și identificarea clientului/cumpărătorului, cum ar fi: numele, adresa de email, numărul de telefon, adresa poștală etc.

Utilizatorul site-ului își exprimă consimțământul ca datele furnizate pot fi stocate și prelucrate folosind serverele partenerilor și/sau subcontractorii săi.

De asemenea, se va stoca toată corespondența dintre utilizator și Societate, precum notificări, întrebări, solicitări, păreri despre calitatea serviciilor oferite.

 

PARTAJAREA DATELOR PERSONALE

Partajăm datele personale doar cu partenerii desemnați pentru a putea furniza serviciile de comerț online după cum urmează:

WooCommerce.com
Site-ul www.klings.eu este construit si gazduit folosind platforma WooCommerce. Datele personale legate de contul Utilizatorului pe site si comenzile anterioare sunt stocate securizat folosind platforma WooCommerce.

netopia-payments.com
Parteneriatul netopia asigura procesarea cardurilor de credit. www.klings.eu nu are acces la datele cardului Utilizatorului si nu stocheaza aceste date.

Termeni si conditii netopia

www.curiera.ro
Parteneriatul curiera.ro ne oferă posibilitatea de a trimite coletele catre Utilizator. Datele personale (nume, adresa de corespondenta, numar de telefon) sunt necesare in vederea furnizarii serviciilor de curierat si sunt stocate securizat pe serverele dpd.

Termeni si conditii curiera.ro

Google Analytics
Folosim Google Analytics pentru a intelege cum Utilizatorii folosesc Site-ul si pentru a putea aduce imbunatatiri.

Politica de confidentialitate Google Analytics

Puteti refuza oricand Google Analytics aici.

De asemenea, putem partaja datele personale cu autoritățile competente atunci când acestea sunt solicitate.

 

POLITICA COOKIES

Atunci când vizitați site-ul www.klings.eu, acesta poate prelua sau stoca informații legate de browser-ul și dispozitivul dumneavoastră, sub forma de cookie-uri. Informațiile preluate ar putea fi despre dispozitivul dumneavoastră, fusul orar, adresa IP, localizare, providerul de internet, preferințe si au drept scop adaptarea Site-ului la cerințele dumneavoastră. Cookie-urile sunt folosite pentru a persista sesiunea de login, produsele din coșul de cumpărături, a personaliza conținutul, pentru a oferi funcții de social sharing și pentru a analiza traficul.

Persoanele care vizitează pentru prima dată Site-ul au acces la o varianta cu cookies dezactivată cu un banner în care sunt informate despre cookies și că accesarea funcționalităților Site-ului presupune acceptul de a se utiliza cookies.

 

SECURITATEA DATELOR COLECTATE SI PROCESATE

Site-ul www.klings.ei este construit și gazduit folosind platforma partenerului nostru desemnat Shopify. Echipamentele de de tip server prin intermediul caruia Shopify colecteaza date cu caracter personal este protejat atat la accesul fizic cat si la accesul la distanta, fiind instalat intr-un centru de date si supus periodic unui audit de securitate, astfel incat se depun toate eforturile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal. Mai multe informatii despre securitatea datelor personale ale partenerului Shopify puteti citi aici.

 

DREPTURILE UTILIZATORULUI SITE-ULUI

În conformitate cu dispozițiile naționale și internaționale, persoanele înregistrate, în calitate de persoanele vizate, au următoarele drepturi:

 • dreptul de a fi informat cu privire la datele personale
 • dreptul de acces
 • dreptul la rectificare
 • dreptul la ștergerea datelor
 • dreptul la restricționarea prelucrării
 • dreptul la portabilitate
 • dreptul la opoziție

MODIFICAREA/COMPLETAREA PREZENTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Ne rezervăm dreptul de a modifica/completa prezenta Politică de confidențialitate, ca urmare a schimbărilor legislative sau a tipului de Site. Politica de confidențialitate actualizată va fi publicată pe Site și va intra în vigoare de la data publicării. Prin continuarea folosirii Site-ului ulterior modificării/completării, utilizatorul este de acord cu aceasta. În cazul în care utilizatorul nu dorește să accepte prezenta Politică de confidențialitate, inclusiv cu modificările/completările ulterioare, nu va mai putea utiliza Site-ul.